Uusimme verkkosivumme

23.03.2021

Kuva2_Etusivu_

Kemin Teollisuuskylä Oy:llä on nyt uudet verkkosivut. Uuden ulkoasun myöstä sivujen ilme on kirkastunut ja rakenne suoraviivaisempi.

 

Uudet toiminnot

Uusille ja nykyaikaisille sivuille on lisätty ”Ajankohtaista” osio, jossa julkaistaan tuoreita uutisia alueelta, alueen yritysten esittelyitä sekä laajemmin seutukuntaa koskettavia merkittäviä uutisia.

Digipoliksessa toimivilla yrityksillä on mahdollisuus jakaa omaa yritystään koskevia uutisia sivustolla.

Yhteistyökumppaninamme sivuston suunnittelussa on toiminut Nomon Oy, jonka asiantuntevaa käsialaa on sivuston raikas ilme ja toimiva rakenne.

 

Alueella toimivilta yrityksiltä kerätyn tiedon perusteella yrityksissä toivotaan enemmän vuorovaikutteista viestintää sekä mahdollisuuksia tiiviimpään yhteistyöhön ja verkostoitumiseen alueen muiden toimijoiden kanssa. Tähän toiveeseen olemme Digipoliksessa tarttuneet.

Tavoitteenamme on omalta osaltamme luoda mahdollisuuksia vuorovaikutukselle ja kasvattaa alueen toimijoiden tietoisuutta toisistaan.

Tässä uudistuksessa omien nettisivujen uusiminen on ensimmäinen askel. Ajankohtaista osion tarkoituksena on jakaa tietoa alueella toimivista yrityksistä ja tapahtumista.

Teknologiakylän perusajatuksena on ollut alusta pitäen hyödyt, joita voidaan saavuttaa samalla alueella toimivien yritysten kesken. Potentiaaliset asiakkaat, yhteistyökumppanit sekä muiden yrittäjien vertaistuki löytyvät ihan läheltä.

Hyötyjen saavuttaminen edellyttää kuitenkin tietoisuutta ja aktiivista vuorovaikutusta yritysten välillä. Tähän tulemme panostamaan jatkossa ja omalla toiminnallamme pyrimme luomaan mahdollisuuksia yhteistyön syntymiselle.

 

P.S. Huhtikuusta alkaen panostamme myös säännöllisesti ilmestyvään uutiskirjeeseen. Kannustamme sekä asiakkaitamme että sidosryhmiämme jakamaan kuulumisia ja informaatiota tätä kautta.

P.P.S. Katso uusilta sivuilta myös päivitetty kokous- ja saunatarjoilulista!