”Digipoliksessa kaikki hoituu erittäin hyvin”

28.04.2021

Digipolis – Kemin Teknologiakylä

Asiakkaidemme tyytyväisyys on meille tärkeää. Haluamme omalla toiminnallamme edesauttaa alueemme yritysten sujuvaa arkea ja madollisuutta keskittyä täysipainoisesti omaan ydintoimintaansa. Helmikuussa 2021 teimme asiakaskyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää asiakkaidemme kokoemusta Digipolis-alueesta ja kartoittaa asiakkaiden tarpeita palveluidemme kehittämisen tueksi. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille, saimme paljon arvokasta tietoa ja työkaluja toimintamme arvioimiseen ja kehittämiseen jatkossa! 

 

Toimitilojen olosuhteet

Asiakkaiden viihtyvyys ja toimitilojen optimaaliset olosuhteet ovat meille tärkeitä. Olosuhteina kartoitimme toimitilojen huonelämpötilaa, sisäilman laatua, ilmanvaihtoa, valaistusta, mahdollista vetoisuutta tai meluhaittoja. Keskimäärin 83 % vastaajista arvioi olosuhteet yleisesti hyväksi tai erinomaiseksi.

 

 

Erityisesti laadukas sisäilma ja riittävä ilmanvaihto vaikuttavat suoraan jopa työtehokkuuteen ja työssä viihtymiseen. 88 % kyselymme vastaajista piti toimitilojemme sisäilmanlaatua hyvänä tai erinomaisena, yhtä moni piti ilmanvaihtoa riittävänä.

 

Digipolis-alueen imago ja ympäristötekijät

Me haluamme tietää millaisena asiakkaamme kokevat Digipolis-alueen ympäristötekijät. Joskus saatamme itse sokeutua ulkoisille asioille, joita tuijotamme joka päivä ja siksi haluammekin kuulla asiakkailtamme mikäli ilmenee epäkohtia, jotka meiltä on jäänyt huomaamatta. Pidämme ympäristötekijöitä tärkeänä myös vuokralaistemme asiakkaiden näkökulmasta. Haluamme, että yritysten asiakkaat voivat vaivatta asioida viihtyisällä alueellamme. Iloksemme ympäristötekijät vaikuttavat olevan vastanneiden mielestä kunnossa. Ympäristötekijöinä kyselyssä kartoitettiin Digipolis-alueen imagoa, opasteita, kiinteistöjen ulkonäköä, vuokratilojen toimivuutta ja hinta-laatusuhdetta, yhteisten tilojen viihtyisyyttä sekä palveluita.

Keskimäärin 85 % vastanneista piti edellä mainittuja aihealueita erinomaisina tai hyvinä. 95 % vastanneista oli sitä mieltä, että vuokratilat ovat toimivia ja 90 % vastanneista piti yhteisiä tiloja viihtyisinä. Teknologiakylän imagoa piti hyvänä tai erinomaisena 93 % vastanneista.

 

 

Asiakkaamme suosittelevat meitä mielellään

 

Selvitimme myös suositteluastetta eli NPS lukua toimitiloihin ja kokouspalveluihin liittyen. 55 % vastaajista suosittelisi toimitilojamme muille, 43 % suhtautuu asiaan neutraalisti ja 2,5 % ovat kriittisiä. Näin NPS luvuksi muodostuu 52.

 

Kokouspalveluitamme suosittelisi muille 45 % vastaajista, neutraalisti suhtautuvia oli 38 % vastaajista ja kriittisiä 7 %.
Kokouspalveluidemme osalta NPS luvuksi muodostuu siten 42.

 

 

Asiakkaidemme kertomaa

”Teollisuuskylän palvelut ja henkilökunta ovat aivan loistavat. Kaikki hoituu erittäin hyvin!”

”Erinomaista, että alueella on ravintola aivan lähellä.”

”Siisteydestä huolehditaan erittäin hyvin.”

”Kokonaisuus toimii hienosti: hyvää ruokaa, postitukset ja palvelut. Kaikin puolin jees!”